Flickr
Facebook
Pinterest
Youtube
Kezdőlap Hitelek, biztosítás Hírek Hitelszótár Ügyintézéshez Tanmesék Kapcsolat
Autóhitel kalkulátor 2012 Kötelező biztosítás 2012

Ismét változott a CSOK - frissítve!

 

 

A legújabb két kormányrendelet egyrészt egységes keretbe foglalja az új lakásokhoz, illetve a használt ingatlanokhoz vagy azok bővítéséhez igényelhető családi támogatásokat, másrészt egyértelműsíti, egyszerűsíti is a rendszert. A legfontosabb változásokról azoknak is érdemes tudni, akik az elmúlt időszakban már alaposan felkészültek az új otthonteremtési támogatási rendszer részleteiből.
Aki már igényelte a CSOK-ot, annak is érdemes tudni, hogy ha a változások kedvezőbb feltételeket jelentenek a számára, akkor még el nem bírált igénylés esetén az új érvényes szabályok szerint kell eljárnia a bankoknak!

Az újabb változások: 

1. Egyedülállók, élettársak és házaspárok is igényelhetik a használt és új ingatlanhoz is a támogatást, azonban utóbbiaknak együttesen kell azt megtenniük. Az élettársak és házastársak is mindketten támogatott személyekké válnak.

2. Az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után is igényelhetik, a kapható támogatási összeget mindkét fél esetében - a saját gyermekeik után - ki kell számolni és a számukra kedvezőbb konstrukciót alkalmazhatják.

3. A múlt év végén meghirdetett feltételekhez képest az új lakás vásárlásánál eltörölték a 30 milliós értékhatárt. A használt lakásoknál viszont továbbra is van felső plafon: a lakás vételára nem lehet magasabb 35 millió forintnál. Megszűnik viszont a régiók szerint eddig létezett négyzetméterár-plafon.

4. Az új rendeletek egyértelműsítik mi a helyzet közös, más kapcsolatból származó, de közösen nevelt gyermekek esetén. A változások miatt mostantól az helyzet, hogy ha a párok két tagjának más mértékű támogatás járna a gyermekei után, a magasabbat kell megítélni.

5. Szigorodott a szabályozás azon pontja, hogy eddig nem kellett 100 százalékban a CSOK-ot kapott személyeknek tulajdonolnia az új lakást. Mostantól azonban más nem szerezhet benne tulajdonrészt.

6. A támogatási időszak tíz évében kötelező a lakásbiztosítás megléte a megvásárolt ingatlanra.

7. Az új rendelet az új lakások esetén már tételesen meghatározza, hogy mit tekint lakásnak: 12 négyzetméteres lakószobával, konyhával, fürdővel és vécével ellátott, villamosenergia, ivóvíz- és csatornahálózatba bekötött lakóingatlant tekint támogathatónak.

8. Mostantól a szigorú, társadalombiztosítotti jogviszony estén az állam beleszámítja ebbe az időbe a középiskolai tanulmányokat, ugyanakkor újdonság az is, hogy már felsőoktatási hallgatók is igényelhetik a CSOK-ot.

9. Pontosan meghatározza a jogalkotó, hogy a gyermekvállalásra mennyi idő van: Egy gyereknél 4, két gyermeknél 8, három gyermek vállalása esetén 10 év alatt kell teljesíteni a megelőlegezett támogatáshoz tett ígéretet.

10. Az új szabályok megengedik a külterületi (pl. tanya) vagy zárt telken történő építkezést. A víz- és csatornahálózatra való csatlakozás pedig kiváltható ivóvíz minőséget produkáló kúttal, és megfelelő műszaki állapotú szennyvízgyűjtővel.

11. Ugyan a törvény továbbra is meghatározza, hogy a kedvezmény megítélésénél számba vett gyermekeknek életvitelszerűen a megvásárolt lakásban kell lakniuk a kedvezményes időszak 10 évében, könnyítés, hogy a nagykorúság elérésekor a támogatási szabályok megsértése nélkül elköltözhetnek.

12. A CSOK minden olyan új lakás építéséhez igényelhető, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az építési tevékenység bejelentését igazoló dokumentummal rendelkezik. Illetve minden olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, az épület felépítéséről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik. Ugyanakkor csak azon épületekre kérelmezhető a támogatás, amelyeket a gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

13. A CSOK-kal építhető, illetve vásárolható új lakás hasznos alapterülete egy gyermek esetén legalább 40, két gyermek esetén legalább 50, három vagy több gyermek esetén legalább 60 négyzetméter kell legyen. Kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható egylakásos ház esetén a hasznos alapterület mérete 70-80-90 négyzetméter lehet.

14. A használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén eltörlésre került a négyzetméter szerinti támogatás, az előírt minimum négyzetméter egy gyermek esetén 40, kettőnél 50, háromnál 60, négy vagy annál több gyermek esetén 70 négyzetméter.

15. Új lakás építésénél vagy vásárlásánál egy gyermek esetén 600 ezer, kettőnél 2 millió 600 ezer, míg három vagy több gyermeknél 10 millió forint a támogatás. Használt lakások vásárlásához egy gyermek után 600 ezer, két gyermek után 1 millió 430 ezer, háromnál 2 millió 200 ezer, négy vagy több gyermek esetén pedig 2 millió 750 ezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

16. Új lakás építése esetén a legfeljebb 150 négyzetméter hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű ház építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához adó-visszatérítési támogatást igényelhet. Az adó-visszatérítési támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető. 

17. Azokat sem zárják ki a támogatási rendszerből, akik már igényeltek CSOK-ot, illetve korábban szocpolt, ők a megkapott és a jelenleg igényelhető támogatás különbözetét igényelhetik minden támogatási kategóriában, nem csak a 10 milliós támogatásnál.

18. A használt ingatlan vásárlásához igénybe vett CSOK esetén is lehet már ingatlantulajdona az igénylőnek, de csak maximum 50%-os tulajdonjoggal rendelkezhet.

19. A használt és új ingatlan támogatásához is az igényléshez előírt tb-jogviszony a megengedett 15 nap helyett 30 nap megszakítással teljesíthető.

20. Az "extra CSOK" 10 milliós támogatásához eltörölték azt a kitételt, hogy az igénylő vagy házastársa a KHR-rendszerben (régi BAR-lista) egy évre visszamenőleg nem szerepelhet (a +10 milliós hitelnél azonban a bankoknál feltétel lehet!).

21. Szigorodott a gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetés feltétele: az eddig mentességet adó tényezők (házastárs halála, gyermek halva születése, fogyatékkal születése, megváltozott munkaképesség miatti nem vállalása) miatt nem mentesül a visszafizetés alól az igénylő, csak méltányosságból 5 évre halasztódik a visszafizetési kötelezettség. Ez után dönti el a kormányhivatal, hogy milyen mértékben kell visszafizetni (legsúlyosabb esetben a jegybanki alapkamat 5-szörösével megnövelik a támogatás tőkeösszegét).

Forrás : csok-otthonteremtesi-kedvezmenyek.blogspot.hu/

A CSOK összege 2016. január elsejétől:

 

 

Új szocpol, csok osszege 2016

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

 

Új lakás vásárlása vagy építése esetén legfeljebb 3 gyermek vállalható előre, egyéb lakáscélok esetén maximum 2 gyermek. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek esetében 4 év, 2 gyermek esetében 8 év, 3 gyermek esetében 10 év.

Megkaphatja-e az új CSOK-ot, aki korábban igénybe vett már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást?

 

A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe, kivéve a 3 gyermek után új lakásszerzéshez igényelt CSOK-ot. Ebben az esetben a korábban kapott támogatás és a 10 milliós összeg különbözete vehető igénybe.

A CSOK igénylés újonnan meghatározott feltételei:

 

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

 • Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.
 • Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem
 1. benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
 2. benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig
  1. a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
  2. kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

Milyen speciális szabályok vonatkoznak a 3 vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra?

 

1.Ha a támogatott személy korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe,

 • a CSOK kérelem benyújtásakor 3 gyermeket nevel, vagy a fiatal

 • gyermektelen házaspár legalább 3 gyermek születését vállalja, vagy
 • egy meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy
 • két meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és

új lakást épít vagy új lakást vásárol

a már igénybe vett és a 10 millió forintos támogatás különbözetét igényelheti.

2.Az építeni vagy vásárolni kívánt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

3. E támogatást az is igényelheti, aki rendelkezik lakástulajdonnal. A lakóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget ezen összeg igénybevételével épített vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni. A megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell felhasználni.

4. Az igénylő nem szerepelhet a negatív KHR listán vagy a KHR-ben nyilvántartott tartozását már legalább 1 éve teljesítette.

5. A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele. (A közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet szerinti elismerhetőségének részletes szabályairól a Kormány külön rendeletet alkot.)

Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem

a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és

b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen legalább 2 évig

 • ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
 • bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

6. Ha a támogatott személynek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a CSOK visszafizetendő összegét az igénybevétel napjától esedékes, szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.

Ki kaphatja meg a maximum 10 millió forint összegű kamattámogatott hitelt?

 

A támogatott hitelt azok igényelhetik, akik igénybe veszik a 3 gyermek után járó 10 millió forintos CSOK-ot is, és legalább 60 m2 hasznos alapterületű új lakást vásárolnak vagy 90 m2 hasznos alapterületű lakóházat építenek.

Az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást. A kamattámogatás mértéke a vonatkozó rendelet szerint meghatározott ügyleti kamat 3 %-kal csökkentett mértéke.  A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat. Összege maximum 10 millió forint lehet.

Nincs többé matrica a rendszámokon

2016. január elseje óta semmilyen matricát nem ragasztanak az autók rendszámára.

A műszaki vizsgán, néhány autós dokumentum pótlása mostantól ingyenes lesz.

Így néhány felesleges ügyintézéstől, díjfizetéstől szabadulunk meg. 

Bár még csak pár nap telt el a 2016-os évből, de talán már néhányan az olvasók közül is vitték vizsgáztatni autójukat. Akik így tettek, furcsa változásnak lehettek tanúi. A vizsga végeztével ugyanis nem kapunk a hátsó rendszámra se a műszaki vizsga lejártát, se a jármű környezetvédelmi besorolását jelző matricát, lekaparják a rendszámon lévő régi matricákat is. Ezután jobban észben kell tartanunk a műszaki lejártát, ha nem szeretnénk pórul járni, illetve figyelni kell a postát, mert ott is értesítenek, ha közeleg a műszaki vizsga érvényességi idejének vége. Magunk is kérhetünk külön értesítést, ha regisztrálunk a www.magyarorszag.hu ügyfélkapuján.

 

Lízing típusok: Melyiket válasszam?

Autót vásárolna, de nem tudja, melyik autóhitel, illetve lízing lenne a legelőnyösebb az Ön számára? Rövid összefoglalónkban megismerkedhet az autóhitelek fajtáival, illetve azok tulajdonságaival is.

 • A zárt végű lízing esetében kisebb önrész is elegendő a havi törlesztés megkezdéséhez és a törlesztő részletek általában kedvezőek. Érdemes alaposan átgondolni, mielőtt ezt választja, mert az idő előtti szerződés bontás plusz költséget von maga után.
   
 • A nyílt végű lízing esetében is érvényes a kisebb önerő és a kedvező mértékű havi törlesztő részletek, ráadásul az ÁFA is visszaigényelhető.
   
 • A visszlízing esetében az autó tulajdonképpen eladásra kerül, majd havi törlesztés fejében a tulajdonos visszavásárolhatja azt. Ez a konstrukció azoknak hasznos, akiknek gyorsan, nagyobb összegre van szüksége, de nem szeretnének megválni végleg az autójuktól. Itt nincs szükség plusz fedezetre és az átfutási idő is ideális.
   
 • Végül az operatív lízing vagy tartós bérlet is azoknak az autó tulajdonosoknak kedvez, akiknek már van gépjárművük, de egy meghatározott összeg fejében bérbeadják azt a vevőnek. Kis önerő és alacsony havi részletek fejében pedig a fenntartás költségeit kell fizetnie.

Amennyiben szeretne még többet megtudni az Önt érdeklő autóhitelekről, forduljon hozzánk bizalommal!

autóhitelekről

 

Miért jó döntés az ingatlanvásárlási hitel?

Manapság az ingatlanvásárlási hitel nem örvend túl jó hírnek, holott ha megfelelő helyen kérünk hozzá segítséget, akkor minimális a kockázat. Ez egy olyan konstrukció, amelynek segítségével megkerülhető az albérletek ördögi köre, hiszen a saját ingatlanunkban élhetünk vagy alakíthatunk ki valamilyen üzlethelyiséget.

Az ingatlanvásárlási hitel sokkal okosabb döntés, mint bármilyen bérlés, mivel ebben az esetben a sokszor irreálisan magas bérleti költségek helyett egyszerűen a hitelt fizetjük. Hatalmas a különbség! A bérlés során csak folyik ki a kezünkből a pénz, míg az ingatlanvásárlási hitel teljes kifizetése esetén az adott ingatlan teljes mértékben a sajátunkká válik, mi rendelkezünk vele!

Az ingatlanvásárlási hitelek felhasználási lehetőségei széles spektrumon mozognak – nem csak vásárláshoz, hanem akár építéshez is fel lehet használni, ami igazi lehetőséget ad álmaink megvalósítására.

Ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes tudni, hogy az ingatlanvásárlási hitelek abban különböznek az egyéb hitelfajtáktól, hogy legtöbbször sokkal kedvezőbbek a kamatok.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szakmai segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal!

ingatlanvásárlási hitel

A zártvégű lízing sajátosságai

A lízing egy eszköz alapú finanszírozási szerződésfajta. A lízingbeadó és a lízingbevevő szerződést kötnek lízingtárgy használatára. 

A teljes lízingdíj tőke és kamatrészből áll. A zártvégű lízing esetében, miután a szerződést megkötötték, a teljes vételárról kap számlát az ügyfél, ez lehetővé teszi az ÁFA egy összegben történő visszaigénylését olyan esetben, ha az ügyfél megfelel a többi feltételnek is.

 A zártvégű lízing esetében az eszköz a finanszírozó tulajdonában áll. Az ÁFA törvény szerint visszaigényelhető az eszköz teljes ÁFÁ- ja, amennyiben termelőeszközzel rendelkezik és a törvény előírja a tulajdonszerzési illetéket.

A futamidő elején a költségek a törzskönyvek legyártásának díjára, az üzembe helyezési költségre vonatkoznak. A futamidő végén a vagyonátírási illeték költsége szerepel. Amennyiben pénzügyi lízingje van, a futamidő végén esedékes befizetni.

Igényeljen személyre szabott lízinget! Amennyiben tanácstalan, esetleg igényelne zártvégű lízinget, bátran kérjen segítséget a megadott elérhetőségeinken, és kollégáink készségesen rendelkezésére állnak!

 

zártvégű lízing

 

 

 

 

 

 

 

Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 

Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
 
 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
 • Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
 • Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
 • Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
 • Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
 
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minke
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
Miért hasznos az autóhitel kalkulátor? 
Autóhitelt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy mik a legjobb ajánlatok? Pontosan szeretné látni a piacon, hogy ki mit ajánl az Ön számára? Hallotta már az autóhitel kalkulátor kifejezést, de nem tudja pontosan, hogy miért is hasznos ez az Ön számára? 
Néhány pontban összefoglaljuk Önnek, hogy miért is hasznos az autóhitel kalkulátor:
- Gyorsabban és egyszerűbben, egy felületen összehasonlíthatjuk a konstrukciókat, így hamarabb megtalálhatjuk azt az ajánlatot, ami számunkra a legmegfelelőbb.
- Az autóhitel kalkulátor kiszámolja számunkra a kamatokat és az összegeket, ám ezek tájékoztató jellegűek, tehát a személyes ajánlatkérést semmiképpen sem válthatjuk ki az autóhitel kalkulátor segítségével.
- Az autóhitel felvétel tervezéséhez elengedhetetlen eszköz számunkra a kalkulátor.
- Megtekinthetjük az autóhitel futamidejének hosszát is, mely a későbbiekben rendkívül releváns lesz számunkra.
Ha kiszámolná ezeket az adatokat és szeretné jobban megismerni az autóhitel világát, keressen meg minket!
 

Mi alapján válassza ki a megfelelőt?

Mióta készül Ön lecserélni régi autóját egy újra? Van, aki hosszú éveken keresztül spórol álmai járművére, mígnem a vásárlás pillanatában derül ki, hogy az addig félre tett pénze csak nem lesz elég… Bizony, nehéz ügy ez. Ott állunk a nehezen félretett pénzecskénkkel, mire kiderül, hogy az nem elég szinte semmire.

Most akkor mi lesz? Hogyan tovább? Szerencsére feltalálták az autóhitel lehetőségét, amelynek hála a hiteligénylés napjától számítva néhány munkanapon belül már az Ön birtokában is lehet a hőn áhított járműve. Ám nem mindegy, hogy melyik hitellehetőséget választja a piacon fellelhető konstrukciók közül. Mert hát nagyon nem mindegy, hogy a későbbiekben aztán hány hónapon keresztül kell törleszteni autóhitelét. Sok-sok tényező van tehát, amelyre feltétlenül oda kell figyelnünk, ha a gépjármű finanszírozás lehetősége mellett döntünk. Az első és talán a legfontosabb, hogy melyik hiteltanácsadót választja, hogy melyik hitelintézet végzi el az autóhitellel együtt járó feladatokat.

A megfelelő hiteltanácsadó kiválasztása azért fontos, mert a tanácsadónak adott helyzetben figyelmeztetnie kell, hogyha Ön esetleg nem gondolta volna át a lehetőségeihez mért hitel konstrukciókat. Hiszen az egyértelmű, hogy a rövidebb futamidejű autóhitel jobban megéri, de ezt csak az válassza, aki stabil, hosszú távú munkahellyel rendelkezik, vagy az, aki időközben be tudja biztosítani a hitel törtélesztő részletének fizetését egy másodállással vagy bármilyen tevékenységgel, amely fedezi, vagy segíti, hogy havonta összegyűljön az a bizonyos pénzösszeg, amely a hitel törlesztéséhez elengedhetetlen szükséges.

A hosszabb futamidő kevésbé kifizetődő, hiszen ebben az esetben, az első időszakban gyakorlatilag csak a kamatokat fizeti vissza, de az autó vételárába aligha rak bele. A legoptimálisabb tehát, hogyha inkább megvárja, mire összegyűljön egy nagyobb összeg, hogy ekkorra már csak egy minimális pénzösszeget legyen szükséges felvennie. Ne adja meg a hitelintézeteknek azt az örömet, hogy fizeti nekik a hihetetlen összegű kamatokat hónapról hónapra. Döntsön okosan, ha kell, kérjen tanácsadói segítséget!

2013. június 13.

Miért hasznos a kalkulátor?

Manapság sajnos gyakran megesik, hogy a bankok segítségére szorulunk - bármennyire is próbáljuk elkerülni a hitelfelvételt, eljöhet az a pont, ahol csak ez a végső megoldás, különösen gépjármű vásárlásakor, mivel az emberek többsége nem rendelkezik több millió, de még akár többszázezer forinttal sem, amit erre tudna fordítani.

Ilyenkor józan ésszel természetesen számtalan dolgot kell mérlegelni. Napi, heti, havi kiadásainkat, ehhez tartozó bevételeinket és természetesen az előre nem látható költségekkel is számoljunk - ezek bármikor keletkezhetnek és mint tudjuk, általában a legrosszabbkor jönnek. Még ha van is rendszeres jövedelmünk és munkahelyünk biztosnak tűnik, akkor is legyünk óvatosak és egy autóvásárlás miatt ne verjük magunkat meggondolatlan, megváltozott anyagi helyzet miatt már esetleg teljesíthetetlen kiadásokba, mert megszerzett autónkat is elveszthetjük és az addig befizetett pénzünk és elvész. Hogyan tudunk a legegyszerűbben és díjmentesen tájékozódni, hogy nagyjából mire számíthatunk? Ebben segít nekünk az autóhitel kalkulátor! Használata rendkívül egyszerű. Gyakorlatilag egy online űrlapról van szó, ahol ki kell töltenünk az igényelt hitelösszeget, kiszemelt autónk évjáratát (év/hó), futamidőt, valamint meg kell jelölnünk szereplünk-e a KHR rendszerben. Ezen adatok megadása után még nem kapjuk meg a törlesztés összegét. Ez az űrlap továbbításra kerül egy hozzáértő hitelügyintéző munkatárshoz, aki telefonon vagy emailben felkeres minket és az aktuális konstrukciók ismeretében elmondja a kapott összeget. Ez természetesen semmiféle kötelezettséggel nem jár, de legalább van egy támpontunk, ahonnan kiindulva tudunk tervezni és ha túl magasnak tartjuk az autóhitel kalkulátor kitöltése után kapott összeget, végiggondolhatjuk, hogy esetleg hosszabb futamidőt igénylünk vagy kisebb hitelösszeget illetve keresünk egy másik autót, amit biztonsággal vállalhatunk. Természetesen lehet ennek az ellenkezője szerint is módosítani. A lényeg, hogy mindenképp hasznos az autóhitel kalkulátor - ez legyen az első lépés. Díjmentes és nem jár kötelezettséggel, viszont nagy segítség ha megfontoltan szeretnénk dönteni.

2013. június 11.

Mikor forduljunk hitelközvetítőhöz?

Örök kérdés, érdemes-e hitelt felvenni, ha az ember nagyon vágyik valamire, és szeretné azonnal megvenni; vagy le kell győznünk a türelmetlenségünket, és gyűjtögetni még egy kicsit.

Az nem a legjobb döntés, ha mindig mindent hitelre veszünk, a mosógéptől a mobiltelefonon keresztül a karácsonyi ajándékokig. Hiszen egyrészt sokkal nagyobb értékkel bír valami a számunkra, ha azért tudtuk megvenni, mert megdolgoztunk érte, másrészt pedig ki szeretne évekig kamatokat fizetni… Viszont van olyan helyzet, amikor kénytelenek vagyunk belátni, hogy csakis hitelre vásárolhatunk. Ilyen eset, ha sürgősen autóra van szükségünk, mert például vidéken kaptunk munkát, és naponta ingáznunk kell. Ilyenkor az évekig való gyűjtögetés nem megoldható, hiszen, ha nem orvosoljuk azonnal a problémát, elesünk a munkától. Az autóhitel más súlycsoport, mint például, ha egy mobiltelefont vásárolunk hitelre. Valószínűleg mindenki meg tudná oldani, hogy pár hónapig még a régi telefonját használja, amíg össze nem gyűlik a megfelelő összeg a bankszámláján. Egy autó árát összegyűjteni viszont a mai fizetések mellett hosszú évekbe telne. Így nem kell haragudnunk magunkra, amiért takarékos ember létére autóhitelt veszünk igénybe; hiszen, ha továbbra is jól tudunk bánni a pénzzel, könnyedén kigazdálkodhatjuk a törlesztőrészleteket a havi költségvetésből. Azért persze nem árt körültekintően eljárni, mielőtt hitelt igénylünk. Érdemes körbekérdezni barátainkat, akik voltak már hasonló helyzetben, azaz vettek már fel autóhitelt, illetve elgondolkodhatunk azon is, hogy egy szakértő segítségét vesszük igénybe. Mivel a hitelügyintéző cégek közvetítői díjukat a megbízójuktól kapják, nekünk ez úgysem kerül semmibe, akkor pedig miért is ne használjuk ki ezt a lehetőséget is. Kifejezetten ajánlott ez a megoldás, ha egyáltalán nem vagyunk járatosak a pénzügyekben, így legalább biztosan nem fogunk mellé.

2013. június 11.

Amikor a bank fogva tart

Sokan hiába szeretnék igénybe venni az állami segítséget. Számukra csak úgy csökkenhetne a fix árfolyam révén a törlesztő, hogy előbb jókorát emelkedne. A hitelintézetek a jogszabályra hivatkoznak, pedig úgy tűnik, az így csapdába esettek számára is akadhatna megoldás.

Sokan egyszerűen nem értik, hogy miért nem léphetnek be az árfolyamgát alá. Úgy gondolják, hogy bankjuk átverte őket, mert az a törlesztési segítség, amit kaptak, az állami megoldásnál előnytelenebb. És ez többnyire valóban így van, hiszen nem 180 forintos árfolyamon törleszthetnek, és a kamatrész árfolyamgát feletti részét sem engedik el.

Akkor választhatja valaki az állami árfolyamgátat (tapasztalatunk szerint ez a megkülönböztetés is fontos, mert akad hitelintézet, amely saját konstrukcióját is árfolyamgátnak nevezi), ha nincs benne banki adóssegítő programban. Lehetett volna másként, de nem lett. Így szól a törvény. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az árfolyamgát indulásakor a deviza jelzáloghitelek ötödénél alkalmaztak a bankok valamilyen könnyítést. Év végére ez az arány még mindig 17 százalék felett volt.

Érintett tehát akadhat bőven. Elvben nagyon sokan könnyedén kiléphetnének a bankok adóssegítő programjából, hiszen egyáltalán nincs törlesztési hátralékuk. Az érintettek több mint harmada tartozik ide. A helyzet azonban az ő esetükben sem egyértelmű. Nem egy adós ugyanis azért tud (még) fizetni, mert a részletét fixálták, vagy mesterségesen alacsonyabban tartják. Ilyen például a halasztott tőketörlesztés, amit 3-5 évre is alkalmaznak. Ennek lejártát követően viszont igen drasztikusan emelkedik a havonta fizetendő összeg.

Az OTP hangsúlyozta: az állami konstrukcióba történő belépés feltétele, hogy a gyűjtőszámlán fennálló tartozást ki kell egyenlíteni. A legnagyobb magyar banknál azonban úgy látják, hogy az így érintett ügyfelek száma elenyésző. (Úgy látszik, közülük mindenki írt nekünk.)

A Budapest Banknál (BB) ugyanezt a kifejezést azoknak az ügyfeleiknek a számával kapcsolatban használták, akik valamilyen banki fizetéskönnyítési konstrukcióból kilépve beléptek az árfolyamgátba. A BB az elmúlt években összességében 18-féle fizetési könnyítési konstrukciót dolgozott ki. Azt érzékeltük, hogy ők is úgy gondolkodnak, ahogy az UniCredit szakemberei is. Utóbbi banknál ugyanis arról beszéltek, hogy hitelkönnyítő csomagjuk számos eszközének kombinációjából az egyéni anyagi lehetőségeknek megfelelő megoldás alakítható ki, ami jobban is igazodhat ügyfelük aktuális élethelyzetéhez, mint a rögzített árfolyamú törlesztés. Hozzátették viszont, hogy ha ügyfelük az árfolyamgátban való részvételt választja, erre lehetőséget biztosítanak.

Akadnak más bankok is, amelyek segítőkészségüket hangsúlyozzák. Az Erste állítólag mindent megtesz annak érdekében, hogy ha mentőcsomagja a gyűjtőszámlahitel igénybe vételét akadályozná, akkor lehetővé tegye az átlépést. Ez – mint mondták – a megállapodás jellegéből adódóan ugyan banki döntést és szerződésmódosítást igényel, de amennyiben az ügyfél együttműködő és semmilyen negatív körülmény nem merül fel, akkor ez az akadály elhárítható. Így viszonyulnak a törlesztéssel megcsúszottakhoz is.

Az FHB szerint a banki fizetéskönnyítések közül az utólagosan jóváhagyott türelmi idő és a folyósítási szakaszban levő áthidaló kölcsön az, ami az árfolyamgátat szabályozó törvényben tiltott. Az érintettek itt is kérhetik ezek megszüntetését. Amennyiben az ügyfélnek állami áthidaló kölcsöne van érvényben, és annak még tart a fizetéskönnyítéses időszaka, akkor nem igényelheti az árfolyamrögzítést. Az állami áthidaló törvény tiltja ugyanis, hogy az ügyfélnek az állami áthidaló 24 hónapos fizetéskönnyítéses időszaka korábban lezáruljon. Ebben az esetben ki kell várni a fizetéskönnyítési időszak (24 hónap) leteltét, és utána igényelhető az árfolyamrögzítés.

2013. június 10.

Autóhitel feltételek 2013

Amennyiben új vagy használt autó vásárlására határozta el magát, és az autóhitel - pontosabban autófinanszírozás - feltételek iránt érdeklődik, először azt célszerű eldöntenie, hogy a két népszerű finanszírozási forma, a hitel és a lízing közül melyiket választja. A leglényegesebb különbség a hitel és a lízing között az, hogy autóhitel esetén az autó, motor, teherautó stb. a vételár kiegyenlítése után ön tulajdonába megy át, míg egy autólízing konstrukció esetén a futamidő alatt a finanszírozó pénzintézet, bank stb. tulajdonában marad, és csak a futamidő végén, a teljes tartozás kifizetése után, a szerződés lejártakor kerül át az ön tulajdonába. Nincs egyértelmű válasz arra, hogy melyik a jobb, hiszen ez az ön aktuális helyzetétől is függ, ezért arra buzdítjuk, hogy ha nem tud választani, kérje szakértőink segítségét a helyes döntés meghozatalához.

Feltételek magánszemélyek esetében:

Az autóhitel és lízing futamideje legfeljebb (84 hó) 7 év.

Felvehető forint és euró alapon.

    Önerő euró alapon, hitelkonstrukcióban: 40%,                              

            forint alapon: 25%.

    Önerő euró alapon, lízingkonstrukcióban: 35%,             

            forint alapon: 20%.

    Minimális hitelösszeg: 300.000 Ft.

 

Feltételek cégek, vállalkozások esetében:

 

    A finanszírozási forma csak lízing lehet.

    A futamidő legfeljebb (96 hó) 8 év lehet.

    Felvehető forint és euró alapon.

    Önerő euró és forint alapon egyformán 20%.

    Minimális hitelösszeg: 300.000 Ft.

 

Magánszemélyekre és cégekre egyformán vonatkozik, hogy a finanszírozásba vont autó életkora  alap konstrukcióban legfeljebb 12 év lehet, és a hitel/lízing lejártakor nem haladhatja meg a 15 évet. Vagyis egy 12 éves autóra legfeljebb 3 éves futamidővel lehet kölcsönt vagy járműlízinget felvenni, Alap konstrukció estén.

Egy idősebb autó estében létezik egy külön 15 év feletti csak személyautókra vonatkozó finanszírozási ajánlat is aminek csak annyi a megkötése, hogy a futamidő kezdetekor maximum 17 éves lehet, a végén pedig nem lehet 18 évnél idősebb.

2013. június 06.

Ha bajban vagyunk, jó ha tudjuk

A gépkocsira felvett devizahitel-adósságoknál ugyanúgy indulhat végrehajtás az adós ellen, mint azoknál, a lakástartozásuk miatt akár az ingatlanukat is elárverezhetik. Az autókat ugyanis lehetetlen olyan áron eladni, hogy az fedezze a forintgyengülés miatt megemelkedett hiteltartozást. A Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete (BHKE) szerint egy, a végtörlesztéshez hasonló konstrukció lehetne megoldás az autóhitelesek számára is.

Lehetetlen megszabadulni a 90 napon túli tartozók autóhiteleitől: eladni ugyanis csak hatalmas ráfizetéssel lehet, a csekély kereslet miatt. A gyenge forintárfolyam jelentősen megnövelte a devizahitelek törlesztőrészleteinek összegét, miközben a fedezetül szolgáló gépjármű értéke folyamatosan csökkent. Így ha a pénzügyi szolgáltató visszaveszi az autót, akkor a hitel jelentős része továbbra is az adóst terheli. Ha ezt nem tudja kifizetni, akkor az ingatlanjára is ráterhelhetik a fennmaradó adósságot - mutatott rá lapunknak Lénárd Mariann, a BHKE elnöke.

Az egyesület szerint egy, a végtörlesztéshez hasonló konstrukció vagy átütemezés segíthetne az adósokon. A helyzet a pénzügyi szolgáltatók számára sem megfelelő, hiszen a fedezetül szolgáló autókat nem tudják értékesíteni, és nem is árverezhetőek el - tette hozzá Lénárd Mariann. Az egyesülethez több ügyvéd is csatlakozott, azért, hogy segítsék az adósokat: nem csak a deviza alapú gépjárműhiteleseket, hanem a fogyasztói csoportok áldozatául esett fogyasztókat is.

A fogyasztói csoportokkal kapcsolatban az egyesület informatív kampányt is indít - emelte ki lapunknak a BHKE elnöke. Egyre több megkeresést kap az egyesület, amelyben az ügyfelek azt panaszolják, hogy a fogyasztói csoportok hiteleket ígérve, megtévesztik az ügyfeleket. Sokan csak a csoportba történő belépés után szembesülnek azzal, hogy a hitel helyett nekik kell havonta fizetniük. Legtöbbször kiderül, hogy az ügyfelek sincsenek tisztában a fogyasztói csoportok működésével.

Hirdetéseikben látszólag semmilyen akadály sem létezik a hiteligénylők számára. A hirdető cégek általában azzal hitegetnek, hogy a banki feltételeknél sokkal kedvezőbben, jövedelemigazolás nélkül, akár KHR/BAR-listásként is gyorsan és könnyen enyhíthetnek pénzügyi gondjainkon, ez derül ki a Gazdasági Versenyhivatal erről szóló honlapjáról. Az általuk nyújtott megoldás kölcsönnek tűnik, holott nem az. A fogyasztói csoportok ugyanis nem adnak pénzt, hanem csak vásárlási jogot.

Ráadásul nem kis részben a vak szerencsén múlik, hogy valaki mikor jut ehhez hozzá. Így a legtöbben hónapokon vagy akár éveken keresztül is hiába várnak a remélt forrásra, ahelyett, hogy megoldódna a pénzügyi gondjuk, egyre nagyobb kiadásba hajszolják magukat.

Új ilyen cégek ugyan már nem jöhetnek létre, ezt 2014 januárjáig megtiltja a fogyasztóvédelmi törvény, a már létező csoportok azonban továbbra is működhetnek. Azonban van rá lehetőség, hogy a pórul járt emberek visszaszerezzék a pénzüket - ebben segítenek a Lénárd Mariann által vezetett egyesület és a hozzájuk csatlakozott ügyvédek is.

2013. május 21.

Autót hitelre

Az autóhitelezés az utóbbi időben sokat változott. Korábban inkább kereskedéseknél lehetett ezt intézni, manapság már akár magánszemélyek közötti adásvételhez is lehet igényelni hitelt.

Nem csak adásvételekhez tud kölcsönt nyújtani a finanszírozó, hanem saját gépjárműre szabad felhasználású hitelt is. A törlesztők sem verik már az eget, egyes finanszírozók nagyon kedvező ajánlatokat kínálnak. Aki gépjárművet szeretne vásárolni, vagy éppen a korábban említett gyorskölcsönnel élne, az fel tudja keresni közvetlenül az autófinanszírozással is foglalkozó bankokat, finanszírozókat. Bár senki sem szeretne eladósodni a statisztikák azt mutatják, hogy a lakosság elég nagy százaléka kényszerül a hitelfelvételre. A mai világban kevesen tudnak félrerakni, megtakarításokat képezni. Sokan talán azért is választják ezt a módot, mert ha hitelt igényelnek, akkor nem kell egyszerre egy nagyobb tőkét kiadni a kezükből, és hitel esetén az új szabályozás szerint, díjmentes a részleges-, illetve a teljes előtörlesztés is. Autóvásárlás esetén, az, hogy mennyi hitel vehető fel egy autóra, azt az autó kora, és típusa, tényleges futása és természetesen az állapota határozza meg. Az autó teljes vételára nem vehető fel, csak annak egy bizonyos százaléka. Az állapot felméréséhez ingyenesen hozzájárul általában a bank. Azért is szükséges ez az állapotfelmérés, mert nem csak új, hanem zömében használt gépjárműveket is meg lehet ilyen formában vásárolni. Az autófedezetes gyorskölcsön azért lehet nagyon csábító, mert ha már rendelkezik meglévő, tehermentes járművel, pozitív elbírálás esetén akár négy napon belül pénzhez tud jutni. A kamatok nem olyan magasak, mint egy személyi kölcsön esetében, és a bírálat is nagyon egyszerű, és mint a nevében is szerepel igen gyors. Egyes ügyintéző cégek az adatfelvételtől kezdve, a szerződéskötésen, és az okmányirodai ügyintézésen keresztül mindenben segítséget tudnak nyújtani.

2013. május 10.

Az autóhitel felelősséggel jár. Ön bevállalja?

Mióta tervezgeti már, mióta azon munkálkodik és tesz félre, hogy végre lecserélje használt autóját egy újra? A férfiak általában még sutyiban is szoktak félre tenni havonta, hogy titkon remélt kincsüket, az új autójukat egyszer meg tudják vásárolni.

Azonban nem egy esetben saját anyagi korlátainkba ütközünk. Na meg, egy idő után türelmetlenekké is válunk. Szeretnénk minél hamarabb megérinteni saját autónkat, szeretnénk hosszasan róni vele a köröket, de még hiányzik mindig valamennyi, hogy ki tudjuk egyenlíteni az autó teljes vételárát. Nos, ez az az eset, amikor, az autóhitel igénybe vételéhez folyamodhatunk. Főleg akkor, ha már valóban nem sok hiányzik a teljes vételár kiegyenlítéséhez. A minimális futamidő 12 hónap, ami nem túl sok, és ha valóban nem sok hiányzik, és az anyagi helyzete is megengedi, akkor egy évig meg lehet próbálni a törlesztést. De előtte mindenképpen kérje ki egy hiteltanácsadó véleményét. És mindig valódi adatokkal szolgáljon. Nem érdemes magát becsapnia. Ha a végén olyat vállal be, amelyet anyagi hátterénél fogva képtelen teljesíteni, felesleges belefogni az egészbe. A végén még többet bukhat, mint nyerhet az ilyen autóhitellel. A hiteltanácsadó is egyébként a jelenlegi anyagi lehetőségeink, és igényeinek átgondolására fogja inteni Önt. Természetesen az sem mindegy, hogy mégis milyen típusú autót kíván megvásárolni. Egy használt autó esetében mindenképpen rövidebb futamidővel kell számolnunk, hiszen van egy olyan kikötés, hogy az autó nem lehet 18 évnél idősebb az autóhitel futamidejének lejáratakor. A hosszabb futamidő pedig akkor javasolt, ha hosszú távú, stabil munkahellyel rendelkezik vagy ha valamilyen mellékállás is sikerült szereznie, ami még inkább biztosítani tudja, hogy fogja tudni fizetni a hitelét hónapról hónapra.

Aki tehát autóhitelt vesz fel, arra nem kis felelősség hárul. De a döntést meg kell hoznia. Vagy gyűjt még a most összekuporgatott pénzéhez, vagy azonnal belevág, és inkább hitelt vesz fel, hiszen Ön már a következő héten új autójában szeretné róni a köröket!

2013. május 10.

Kétszer fizetheti ki autóhitelét a focilegenda

Az MTK legendás csatárát már a végrehajtó fenyegeti. Sok százezer sorstársával együtt Szuromi Antal is svájcifrank-alapú hitelt vett fel egy Opel Astrára még 2005-ben. Mára azonban úgy fest, hogy az azóta ellopott autó bőven egy luxusautó árába került neki.

– Két és fél millió forintot vettem fel, és fizettem becsületesen, havi hatvanezer forintjával. 2007-ben azonban Újpestről ellopták a kocsit. Volt cascóm, így a biztosító fizetett közel kétmillió forintot a banknak, ez az általam befizetett több mint egymillió forinttal együtt kamatostul fedezte a hitelt – mesélte Szuromi Antal. Ám csak hitte, hogy ez így van: két nappal ezelőtt bírósági levelet kapott, melyben az állt, hogy az időközben megszűnt pénzintézet jogutódja további követelését jogosnak ítélte a bíróság így be kell fizetnie hárommillió-kilencszázezer forintot.

– Most úgy érzem, kiraboltak. Végigküzdöttem az életemet, becsületesen dolgoztam, és jön egy bank, amely mostantól jogot kap a nyugdíjam közel negyven százalékára. A végsőkig el vagyok keseredve -.

A neves futballista 1962 és 1975 között 312 bajnoki mérkőzésen szerepelt, összesen 108 gólt szerzett, 1970-ben a magyar válogatott tagja volt. Az MTK-t 1968-ban a Magyar Kupa-győzelemhez segítette csapattársaival, ám ez a hitel ellen semmit nem ér.

Az ügyben megkérdeztük a károsultakat összefogó dr. Helmeczy László ügyvédet is, aki elmondta: természetesen várja a nyugállományú futballista jelentkezését, bővebbet azonban csak az iratok áttanulmányozása után tud mondani.

2013. május 09.

A bankoknál olcsóbb az autóhitel

Új autóra már 10 százalékos kamattal, használt gépkocsira pedig 12-13 százalékért is lehet forinthitelt kapni. A legjobb ajánlatokat a bankok és hitelirodák kínálják, a vásárlóknak mégis csak a töredéke választja ezt az utat.

A válság előtt az új autók 70 százalékához igényeltek hitelt, ma ez a szám nem több mint 18 százalék. Használt autóknál pedig tavaly már 15 százalék alá esett az arány a külföldről behozott öreg autók miatt. Az ágazat gondjai és a folyamatos jegybanki kamatcsökkentések azonban jó ajánlatokkal kecsegtetik az autót vásárolni vágyókat. Új autó esetén forintkölcsönt már 10 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (thm) is kaphatnak. Használt autónál az ajánlat 12-13 százalék körüli is lehet.

Tehát figyelemre méltó alternatíva lehet akár egy személyi kölcsönnel vagy más hitelformákkal szemben is az autóhitel.

 

2013. május 09.

 

Az autóhitel igénylés feltételei

Magyarországon jelenleg nincsen megkötés új gépjármű vásárlása esetén, míg használt autó esetében a gépjármű maximum 16 éves lehet. A gépjármű kora a szerződés lejártakor nem lehet 18 évnél nagyobb. Futamidőben egy és nyolc év között lehet választani. Itt azonban van egy szabály, hogy magánszemélyeknél maximum 7, jogi személyek esetében a maximum igényelhető futamidő 8 év. A kihelyezhető hitel mértéke nincsen maximalizálva, csupán az önrész van törvényileg elő írva. Forint alapú hitel esetén 25% a minimális kezdő befizetés mértéke, míg Euro alapon ez a szám 40% (Lízing estében ez minden estben 5%-al alacsonyabb is lehet).Casco biztosítás megkötése sem kötelező minden egyes gépjármű hitelnél, az ügyfél döntheti el, hogy igényli e ezt a biztosítási formát vagy sem. Azon ügyfeleink, akik passzív státusszal szerepelnek a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában, ugyanúgy igényelhetnek kölcsön nem kizáró oknak minősül, viszont az aktív státusz igen. Autóhitelt egyformán igényelhetnek magánszemélyek, társas vállalkozások és egyéni vállalkozok. Egyik formának sincsen előnye vagy hátránya.

2013. május 08.

 

Mi tegyünk, ha nem tudjuk fizetni a törlesztőt?

Sokan euróban vagy svájci frankban adósodtak el, mivel az árfolyamváltozás 30-40 százalékkal emelte meg a törlesztőket. Aki nem tudja fizetni a terheket, a legjobban akkor jár, ha minél hamarabb megszabadul az autótól. Ez még akkor is igaz, ha nagy valószínűség szerint csak jóval kevesebbet kap majd érte, mint amekkora a hitele. Ha ennyiért elmegy az autó, akkor legalább ennyit előtörleszthet a banknál, és egyből csökken a törlesztőrészlet. Nem egy kedvező megoldás, de legalább a fojtogató törlesztés könnyebbé válik, igaz, rendkívül rossz lehet egy olyan autóért fizetni, amit már más használ. Hasonló megoldás, hogy a finanszírozó behajtókkal visszaveteti az autót, az árát pedig levonják a tartozásból; viszont aligha fog kedvezőbb árat adni a bank, mint amit a piacon kaphat érte a hiteles.

Megvárni, amíg a bank jön az autóért, nem éri meg, mert a behajtás, átvizsgálás (igazságügyi szakértővel), tárolás és értékesítés költségeit is az ügyfélnek kell állnia, csak az utóbbi kiteszi az értékének 1-2 százalékát. Az egyik magyarországi bankpéldául a behajtásért 12 ezer forint + áfát számol föl, ezen felül a szállításért átlagosan 30 ezret. Persze, ha az ügyfél maga viszi be az autót a telephelyre, ez megspórolható. Ráadásul a bankok csak akkor vonják le a tartozásból az autó árát, ha sikerült eladniuk. Ez autótól függően akár hosszú idő is lehet, addig viszont tovább kell fizetni. Tehát a bebukott autóhitellel senki nem jár jól. Az ügyfél azért, mert az autó mellett akár jelentős nagyságú, kezdő- és törlesztőrészletre fordított pénzösszeget is veszít, a finanszírozó pedig azért, mert nagy valószínűséggel soha nem jut hozzá ahhoz az összeghez, amellyel a kölcsön folyósításakor számolt. Korábban, a nullaszázalékos kezdőrészletű hitelek fénykorában gyakori volt, hogy a visszavett autók értékesítéséből befolyt bevétel a tőketartozásra sem volt elég.

Éppen ezek miatt érdemes megpróbálni átalakítani a hitelt. Banktól függ, hogy belemennek-e, de lehet kérni futamidő-hosszabbítást, amivel a havi törlesztő csökkenthető, viszont így tovább kell fizetni a hitelt. Lehet kérni tőketörlesztési haladékot - ekkor csak a kamatokat fizeti egy ideig az ügyfél, igaz, így is hosszabb lesz a törlesztés. Vannak a piacon hitelkiváltó hitelek, amelyeket akkor érdemes megfontolni, ha kedvezőbb konstrukciót jelentenek a korábbinál. Mivel ma már nehéz hitelhez jutni, kiváltó hitelt találni is nehéz.

2013. május 07.

Hogyan fizessem a törlesztőrészleteket?

A törlesztőrészletek megfizetésére többféle lehetősége adódik. Az esetek döntő többségében ügyfeleink a csekkes díjfizetési módszert választják, mely esetén havonta a törlesztőrészletről szóló számlával együtt postai készpénzátutalási megbízást (sárga csekket) is küldünk.

A törlesztőrészletek megfizetésére a csekken kívül lehetősége van bankszámlájáról történő utalással is és adhat bankjának csoportos beszedési megbízást is a törlesztőrészletekre. Kérjük vegye figyelembe, hogy devizaalapú szerződések esetén a törlesztőrészletek hónapról hónapra változnak, így ha állandó átutalási megbízást ad bankjának, akkor az átutalandó összeget úgy határozza meg, hogy a törlesztőrészlet növekedése esetén is elérje a törlesztőrészletet.

A törlesztőrészletek megfizetésére lehetősége van bármelyik bank fiókban is, ahol a szerződésszámának és/vagy törlesztőrészlet számlaszámának megadásával közvetlenül is fizethet be készpénzt a finanszírozó számlaszámára.

Amennyiben nem szeretne havonta bajlódni a sorbanállással, csekkekkel vagy átutalási megbízásokkal, akkor adjon számlavezető bankjának csoportos beszedési megbízást a törlesztőrészletre.

2013. május 07.

Gyorskölcsön igénylés készpénzben (dokumentumok)

Lehetőségünk van, saját tehermentes gépjárművünk finanszíroztatására. Ezt hívják visszhitelnek, amikor a bank a saját tulajdonunkban lévő gépkocsit finanszírozza meg. Ugyanúgy működik, minden mintha gépjárművet szeretnénk vásárolni. Miután kiválasztottunk a számunkra legmegfelelőbb finanszírozót és havi törlesztő részlete, a szükséges papírok benyújtása után hitelbírálaton esünk át, és ha rendben találtak mindent folyósításra is kerül a kívánt összeg. Nézzük át részletesen: Abban az esetben, ha azon gondolkozunk, hogy személyi kölcsönt szeretnénk felvenni, mindenképpen érdemes megfontolni azt a lehetőséget is, hogy ha rendelkezünk, tehermentes gépkocsival milyen feltételek mellett lehet finanszíroztatni. Ugyani egy gépjármű hiteleztetése jelenleg sokkal jobb feltételekkel tud működni, és sokkal gyorsabb is mint egy személyi kölcsön.

Feltételei a következőek: Tehermentesnek kell lennie a gépjárműnek, tehát semelyik finanszírozó opciós joga nem lehet nyilvántartva rajta. úgy kell számolnunk, hogy a kölcsönnek a gépjármű 15 éves koráig ki kell, hogy fusson, ez alapján ki tudjuk számolni, hogy mekkora futamidőre lehet igényelni a kölcsönt; a gépkocsi Eurotax értékelése alapján lehet meghatározni, hogy mekkora hitelösszegre vagyunk jogosultak. Ez az Eurotax értékelés a Magyarországon az összes finanszírozó által elfogadott piaci értéket tükrözi; 20-25% kezdő részlettől lehet igényelni a kölcsönt, tehát az Eurotax érték akár 80% is hitelezhető egy adott gépjárműnél; 18 év feletti magánszemélyek vagy akár jogi személyek is igényelhetik; Magánszemélyeknél megkötés nincs, igényelheti hitelként vagy akár lízingként is a kölcsönt; jogi személyek esetében ezt megkötés szabályozza, ugyanis a PSZÁF előírások értelmében csak lízingben igényelhet kölcsön, a finanszírozókra való biztonsági előírások figyelembe vétele miatt; Jogi személyek esetén két azonnal kizáró körülmény van: az egyik hogy a saját tőke nem mutathat negatív adatokat, illetve a NAV folyószámláján nem lehet tartozás, ebben a két esetben azonnal elutasításra kerül a kérelem; magánszemélyek esetében, ilyen előre meghatározott kikötés nincsen, csupán csak pár alapfeltétel, miszerint Magyar állampolgárnak kell lennie, legalább fél éves folyamatos munkaviszonnyal kell rendelkeznie, nem lehet aktív KHR listán, 18 évet be kell töltenie, és állandó lakcímmel kell rendelkeznie.

Szükséges dokumentumok igényléshez Magánszemélyek estében: Ahhoz hogy az igénylés elindításra kerüljön, csupán csak az általunk a megkeresésére küldött adatlapot kell hiánytalanul kitöltve visszaküldeni, illetve valamilyenfajta igazolást a jövedelméről, vagy egy munkáltatói jövedelemigazolást, vagy pedig kéthavi bankszámlakivonatát, amennyiben arra érkezik a jövedelme. Pozitív elbírálás esetén, egy független állapotfelméréssel foglalkozó cég, fel fogja venni a kapcsolatot az igénylővel és előre egyeztetett helyszínen és időpontban átvizsgálják a képjárművet, hogy mindenben megfelel e a korábban nyilatkozott állapotnak. Amennyiben itt is rendben volt minden, elfogadásra kerül a szerződés.

Jogi személyek esetében: A folyamat ugyanaz, az adatlapot kell kitölteni, ami alapján megtörténi az elő bírálat. Plusz dokumentumként a finanszírozó rendelkezésére kell bocsájtani egy 30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonatot, amin nem lehet tartozás a NAV felé, ugyanis abban az esetben kérik a tartozás kifizetését, és annak igazolását minden esetben. Pozitív elbírálás estén szintén következik az állapotfelmérés, és után az elfogadás, majd a szerződéskötés.

Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok Magányszemélyek esetében: Személyi igazolvány, vezetői engedély valamit a lakcímkártya másolata, forgalmi engedély másolata, Törzskönyv EREDETIBEN, ugyanis ez a finanszírozónál lesz letétben, amíg aktív a kölcsön, amennyiben visszafizetésre került, az ügyfél visszakapja, 2.300 Forint az összköltség, ez az opció bejegyzés díja, ami azt takarja, hogy az Okmányirodán felvezeti a BM rendszerébe az elidegenítési tilalmat, Illetve amivel a jövedelmét igazolta a bírálatnál, abból van szükség az eredeti példányra, Kötelező felellőség biztosítás igazolása.

Jogi személyek esetében: Aláírási címpéldány másolata, Aláírási jogosult személyi igazolványának illetve lakcímkártyájának másolata, Kötelező felellőség biztosítás igazolása, Törzskönyv EREDETIBEN, Forgalmi engedély EREDETIBEN, eredetiségvizsgálat. 12.000 Forint az új forgalmi engedély illetve új törzskönyv díja a gépkocsi adataira kiszámított vagyonszerzési illeték, számla a Finanszírozónak kiállítva (ezekre azért van szükség, mivel lízing ügyletnél a gépkocsi átkerül a finanszírozó nevére, és mi mint lízingelő, üzembetartó fogunk szerepelni a forgalmi engedélybe)

A felvett kölcsönösszeg kifizetésére kétfajta lehetőség létezik. Az egyik, hogy a kölcsönfelvevő nyilatkozik, hogy melyik pénzintézetnél vezetett milyen bankszámlaszámlára szeretné kérni az átutalást. A másik lehetőség hogy miután megtörtént az okmányirodás ügyintézés, vagyis az opciós jog bejegyzésre került, illetve a gépjármű átírása megtörtént a finanszírozó nevére lízing esetén készpénzben átveheti az összeget. Ennek a költséges a kölcsönösszeg 1%-a. Ugyanis ki kell fizetni a számlaszámról történő készpénz felvétel díját. Azonban itt az ügyfél akár már a szerződéskötés napján hozzá juthat az összeghez.

2013. május 06.

Mi az oka annak, hogy sokszor nagyobb a tartozásunk a finanszírozó fele, mint amennyit ér a kocsink

A válság kezdete, azaz 2008 óta nagymértékben változott a gépjármű finanszírozás szabályrendszere illetve a finanszírozok működési szerkezete is. Ez megmutatkozik a magasabb kezdőrészlet kötelező befizetésénél, a választható futamidők lerövidítésében, vagy akár az deviza hitelek elnyomásában is. Ezekre az intézkedésekre azért volt szükség, mert tapasztalatok alapján egyre sűrűbben fordult elő hogy a gépjármű piaci értékes sokkal kevesebb volt, mint a fennálló hiteltartozás a finanszírozók felé. Ezért a PSZÁF a kezébe vette az irányítást és egy úgymond túlzott eladósodottságot védő rendszert fejlesztett ki. Ezeknél a finanszírozásoknál a gépjármű nyújtja a fedezetet a hitelhez, tehát minden esetben a gépjármű van leterhelve, ami a hitel lezárásáig nem értékesíthető, persze hitel eltörlesztéssel esetén ez nem jelent akadályt. Sokan azonban abba a csapdába esnek, miszerint úgy gondolják, hogy amennyiben nem tudják fizetni a havi díjakat, visszaadják a banknak a gépjárművet tehát a magát a fedezetet és az ügy le is van zárva. Viszont sajnos ez nem így működik. Ugyanis elég sok esetben a gépjármű aktuális piai értéke nem éri el a fennálló hiteltartozás mértékét. Ebben az esetben a különbözetet ugyanúgy az adósnak kell rendeznie. De nemcsak ebben az esetben jelent problémát a magasabb lezárási összeg, hanem ha például új gépjárművet szeretnénk vásárolni, úgy abban a helyzetben is nekünk kell még a különbözetet kifizetni, ami a beszámításra került összeg és a lezárási összeg között van. Ennek a következménye, hogy vannak olyanok, aki ezen összeg kifizetése miatt nem vásárolnak újabb gépjárművet, mert azt az összeget már nem tudják kifizetni így kénytelenek várni még akár 1-2 évet mire autót tudnak cserélni. Ez megmutatkozik az autókereskedések számaiban is, ahol jelentősen vissza estek az autó értékesítések számadatai bele értve az új és használt autókereskedőket is. Hátrányként vehető még figyelembe hogy a kor halad tával a gépjárművek piaci értéke folyamatosan csökken, ugyanis egyre idősebbek lesznek a gépkocsit, és évről évre kevesebbet fognak érni. Igaz hogy a hónapok, évek elteltével a fennálló tartozás is kevesebb lesz. És itt jönnek képbe azok az esetek ahol a deviza piac felborulásával, a tőketartozás akár megduplázódott így képtelenség megszabadulni a hiteltől. A normális az lenne, ha a futamidő folyamán a gépjármű mindig többet ér, mint amekkora tartozás van rajta. Mitől függ a mindenkori tartozás: - mikor vásároljuk az autót mekkora kezdőrészletet fizetünk be: - mekkora futamidőd választunk (értelemszerűen, ha rövidebb futamidőt választunk ugyanarra, kölcsönösszegre akkor magasabb havidíjat kell fizetnünk, viszont hamarabb lejár, azonban ha megnöveljük a futamidőt sokkal lassabban fog letelni tartozásunk) - és ide sorolható még az említett deviza hiteleknél az árfolyam emelkedés. Ezt ugye a deviza és a magyar forint különbözeteként határozzák meg. Példa: ha felveszünk 10 ezer Euró kölcsönt 250 Ft/1 euró árfolyamon az ugye 2,5 millió forint, viszont ha emelkedik az összege amennyiért eurót lehet vásárolni a magyar piacon és mondjuk megnövekszik 280 Ft/1 euróra akkor a tartozásunk rögtön megemelkedik 2,8 millió forintra. De, ha az euróval szemben a forint erősődne 230 Ft/1 euróra akkor a tartozásunk mindjárt csak 2,3 millió forintra csökkenne (Ennek mindenki jobban örülne). De így hiába, semmit nem tettünk a napi realitás  ellen ez kivédhetetlen, mert ha a tartozásunk devizában van nyilvántartva és annak összege ugye nem is változott az árfolyam miatt mégis más összegű a tartozásunk . Ezek okán, és hogy sok ember elkerülje a túlzott eladósodottságot a PSZÁF már szabályrendszert alakított ki kötelező érvénnyel a gépjármű finanszírozásban:

 

- Minimális kezdő befizetés mértéke forint alapú hitelek esetén 25 % deviza alapú hitelek eseten pedig 40%. Míg forint alapú lízing esetén 20 % deviza alapú lízing eseten pedig 35%

- Minden esetben valamilyen formában igazolni kell az igénylő nettó jövedelmét (vagy jövedelem munkáltatói igazolással vagy bankszámlakivonattal)

- Amennyiben ez nem adja ki a havi rendszeres kiadás után a törlesztő részlet háromszorosát, kötelező kezes bevonása

- 15 éves korában a gépjárműnek le kell, hogy teljen az igényelt futamidő

- Egyes esetekben, a piaci igényekre válaszul, a futamidő végére az autó életkora 18 évig kitolható. Motorkerékpároknál és kishaszongépjárműveknél ez 15 éves kor.

- 18 év alatti személy nem igényelhet kölcsönt

- nem szerepelhet aktív státusszal a KHR- be (Központi Hitelinformációs Rendszer)

- magyar állandó lakcímmel kell rendelkeznie

 

Javaslatként, tanácsként azt tudom mondani, hogy gépjárműhitel igénylésénél mindenképpen legyünk körül tekintőek és minden lehetőséget vegyünk számításba. Gondolok itt a gépjárműválasztásra, nehogy bele essünk valami olyan gépjárműbe, ami hibás, vagy akár a piaci értékénél sokkal magasabb. Ezekre rengeteg megoldás található, ne sajnáljuk az időd és egy szerelővel nézessük át a gépjárművet, ez manapság már megszokott és a kereskedők nem fognak tiltakozni ellene. Piaci értékéről meg az interneten lehet tájékozódni. Másik dolog pedig a kölcsön felvételének körbe járása. Ha kereskedésben vásárolunk gépjárművet ott a helyszínen tudunk rögtön igénylést leadni. Viszont sok esetben a kereskedésekben kínált kérelmek nem a legkedvezőbbek a piacon. Célszerű megbízható hitelirodák ajánlatát is kikérni. Sokszor sokkal, de sokkal kedvezőbb ajánlatot is kaphatunk ahol akár több finanszírozó kínálatából is válogathatunk. Így akár havi szinten több ezer forintot is meg tudunk spórolni. Semmi hátrányunk nem származik abból, ha hiteliroda segítségével szeretnénk felvenni a gépjármű kölcsönünket. Ugyan úgy bármelyik autót meg tudjuk vásárolni, amit kinéztünk, bárhol is legyen az országban. Hozzá értő emberek segítenek nekünk a korábban már leírt problémák elkerülésében, és hogy ne kerüljünk fizetési problémába szakszerű tanácsokat is kaphatunk.

2013. május 05.

 

Deviza alapú autófinanszírozás

Mit jelent a deviza alapú finanszírozás? Ez alatt azt kell érteni, hogy a hitelfelvevő a kölcsönt forintban kapja meg vagy veszi fel, és ugyanígy forintban is fogja azt visszafizetni, viszont a havonta esedékes törlesztőrészlet minden egyes fizetési időpontban ahhoz igazodik, hogy mennyit változik a forint vagy deviza árfolyama a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest.

Amikor deviza alapú hitelt veszünk fel, nem csak forint alapon, hanem deviza alapon is nyilvántartja a finanszírozó. Tehát a tartozásunkat a felvett devizában vezetik, lehet az japán jen, amerikai dollár, svájci frank vagy akár euró. A forintos havi törlesztőrészletünket tehát e deviza árfolyamváltozásokhoz mérik. Annyi forintot kell tehát az egyes hónapokban befizetnünk, amennyi a deviza aktuális forintárfolyama és a kifizetésre kerülő devizatartozás szorzata. Ez sok hónapban okozhat fejtörést az adósnak, főleg ha gyengül a forint. Példán keresztül bemutatva mindezt: ha mondjuk adott hónapban van 100 euró kötelezettségünk, és az euró árfolyama 270 Ft, akkor 27.000 forintot kell befizetnünk. Ha az euró árfolyama 300 Ft, akkor pedig 30 ezer forint a fizetési kötelezettségünk. Mindkét esetben ugyannyi volt a tartozás, a 100 euró, amit teljesítettünk, csak az árfolyam változott. Tehát a bank se jár jobban, ha mi több törlesztőt fizetünk az árfolyamkülönbözet miatt, hiszen a tartozás mértéke nem változott. Az is előfordulhat tehát, hogy az árfolyam csökken, és kedvezőbb lesz a törlesztő. Sajnos az árfolyamváltozásokkal nem lehet előre számolni. Ezért is van sajnos jelenleg a sok svájci frankos bedőlt autóhitel. Előre senki sem tudhatta, hogy ilyen kedvezőtlenül fognak alakulni a dolgok. Fontos, hogy amikor arra határozzuk el magunkat, hogy hitelt vegyünk fel, jól gondoljuk át, hogy azt milyen konstrukcióban tegyük. Attól függetlenül, hogy a forint alapú hitelek biztonságosabbnak tűnnek, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy kamatkockázat itt is van, vagyis nem tudhatjuk itt sem biztosan előre, hogy a későbbiekben hogyan fognak alakulni a kamatlábak. Vannak fix vagy rögzített kamatozású hitelek is, de az autófinanszírozásnál ez a forma nem jellemző. Gyakoriak viszont a referenciakamathoz kötött konstrukciók, értem ez alatt például a BUBOR-t, ami a Budapesti Bankközi Kamatláb. Itt sem lehet pontosan előre kalkulálni a kamatlábakkal, mert ezek referenciakamatokra épülnek, és ezek is változóak. Ha hitelfelvételnél tanácsra van szükségünk, mindenképpen keressünk meg egy szakembert.

2013. május 05.

 

Engedetlenségi mozgalmat tervez egy autóhiteles

Mint elmondta, több tucat sorstársával tartja a kapcsolatot, akik támogatják ötletét, és minden érintett csatlakozását várja.

– Aki becsületesen dolgozik vagy dolgozott, azok egyszerűen tagadják meg az aktuális törlesztőrészletek befizetését júniustól. Ez csak úgy működik, ha mindannyian összefogunk, egyébként a bankok győznek! – mondta meggyőződéssel az autóhiteles, aki teljes nevét egyelőre nem szeretné felfedni, de tervei szerint hamarosan a legnépszerűbb közösségi portálon fog létre hozni egy csoportot, ahol a jelentkezők felvehetik egymással a kapcsolatot.

A mozgalom kezdeményezése nem egyedi, hiszen 2011 augusztusában a Magyarok Szövetsége, a Fehér Kéményseprők Szövetsége, jogászok, ügyvédek, közgazdászok összefogást szerveztek a devizahitelesek megsegítésére, egészen pontosan egy polgári engedetlenségi mozgalom szervezéséhez vártak csatlakozókat. Akkor a szervezők elhatározták, hogy csokorba gyűjtik a megoldást keresőket, hogy a törvényhozókra nyomást gyakoroljanak. Azóta eltelt közel két év, de megoldás nem született a problémára.

A témát felkaroló ügyvéd, dr. Helmeczy László postafiókja mindennap megtelik, és mint kiderült, az emberek többsége nem az autójáért küzd, hanem a létéért, hiszen kocsijukat bármelyik pillanatban visszaadnák a banknak, csak hagyják már őket békén.

A jogász szerint azonban nagyon veszélyes lehet egy polgári engedetlenségi mozgalom az autóhitelesek esetében. – A bankok akkora tartalékkal, tőkével rendelkeznek, hogy a fizetést megtagadó polgári engedetlenségi mozgalommal szemben akár egy évig is nevetve talpon maradhatnak. A hitelkárosultaknak azonban van vesztenivalója. Minden egyes emberrel szemben a szerződésük alapján fognak fellépni, és van akkora végrehajtói kapacitás, amely elbír majd az adósokkal – fejtette ki álláspontját dr. Helmeczy László, aki hozzátette: egy valamire lehet jó a társadalmi összefogás, arra, hogy felnyissa végre a politika szemét a problémára.

2013. május 04.

 

Vissza az alapokhoz avagy néhány fontos dolog, amire hitelfelvételkor oda kell figyelni

Amikor eldöntjük, hogy belevágunk egy hitelfelvételbe, előtte körültekintőnek kell lennünk. A megfontoltság mindig kifizetődik. Ahhoz viszont, hogy el tudjuk dönteni, milyen típusú hitelre is van szükségünk, meg is kell velük ismerkednünk.

Az első és legfontosabb szempont, hogy tisztáznunk kell magunkban, ki kell kalkulálnunk, hogy mekkora hitelösszegre is van szükségünk. Ez azért is fontos, mert ha esetleg egy akkora összegről van szó, ami talán még egy ismerőstől is elkérhető, vagy esetleg kigazdálkodható, akkor sok plusz költségtől kímélhetjük meg magunkat. Ha ez nem így van, és lehetetlen hitel nélkül megoldani a problémát, akkor tovább kell vizsgálódni. Ahhoz, hogy viszonylag gond nélkül tudjuk fizeti a havi törlesztő részletet, végig kell gondolni, hogy korábbi megtakarításaink alapján mi az a havi törlesztő, amit még megengedhetünk magunknak. Fontos, hogy előre bele kell kalkulálni, hogy előfordulhat, hogy nem várt anyagi problémák lépnek fel, például megszűnik a munkahelyünk, kevesebb lesz a jövedelmünk, magasabb lesz a rezsi, vagy a lakásunk bérleti díja. Ebben az esetben a finanszírozót nem fogja érdekelni az indoklás, ugyanúgy teljesítenünk kell a szerződésben megállapított havi díjat. Nem csak a hitel futamidejét érdemes megfontolnunk, hanem a hitelfelvétel célját is.

Az autóhitelnél megfigyelhető, hogy ugyan az autó típusától és futásteljesítményétől függ, de egy járműre körülbelül 5 éves koráig, viszonylag keveset kell még költeni. Ezért ezt az időszakot érdemes arra kihasználni, hogy ehhez viszonyítjuk a futamidőt is. Abban az esetben a legszerencsésebb ez, ha újonnan vásároljuk a járművet, és nem használtan. Ebben az esetben az optimális futamidő hatvan hónap, vagyis 5 év lenne. Értelemszerűen, ha magasabb futamidőt választunk, akkor, amikor az autónk eléri a 6-8 évet, akkor fellépnek a szervizköltségek is, tehát az autóra költött tényleges költségek akár magasabbak is lehetnek, mint a havi törlesztő, így ez már nagyon nehezen fizethető minden hónapban. Ennek ellenére a mai világban elég nehéz úgy hozzájutni a hőn áhított drágább vagyontárgyakhoz, ingatlanokhoz, hogy arra ne vennénk fel hitelt. Ez szinte elkerülhetetlen. Ha viszont így döntünk, előtte mindenképpen mérlegeljünk, megengedhetjük-e ezt magunknak.

2013. május 04.

 

Rosszul felmért piaci helyzet vagy kibúvó?

Egy rendszeres olvasónk saját tapasztalatait szeretnénk most megosztani a témában érintettekkel. Véleményünk szerint nagyon tanulságos, de persze ezt is mint minden mást, mindenki úgy ítéli meg, ahogy saját helyzete engedi. Íme a levél:

Nem könnyű eltűnni öt évre, tudom. Nem is konkrét ötletnek szántam, hanem vázoltam, hogy mik a lehetőségek, amikor a bank úgy gondolja, hogy mindent visz. Lepattanhatsz a magas lóról, 15 éve dolgozok európai bankoknak, eddig 8 országban szereztem tapasztalatokat. A legtöbb helyen a banknak esélye sincsen arra, hogy például. egy autóhitel kapcsán rátegye a kezét egy házra. A hiteleket lehetőség szerint úgy helyezik ki, hogy a biztosíték fedezze a hitelezett összeget. A bank kockazatot is vállal a pénz kihelyezésével. Sok helyen a hátralékba esett adósok magánéletét külön szabályok védik, azt is meghatározzák, hogy milyen formában, havonta maximum hány alkalommal zaklathatják azért, hogy ugyan már fizessen. Nem engedik tönkretenni emberek eletét olyasmiért, amiért nem egyértelműen a hitelt felvevő a felelős.

Én is úgy gondolom, hogy a hitelt vissza kell fizetni, de addig nem fajulhat a dolog, hogy egy autóhitel miatt valakinek usszon mindene, ez nonszensz. A bank vállalt kockázatot, nem kert külön fedezetet az autón kívül, akkor viselje a következményeit a rosszul felmért piaci helyzetnek.

2013. május 03.

 

Négy keréken guruló milliók

Tavaly ősztől megszaporodtak a bedőlt autóhiteles panaszosok. De már van pár pernyertes is Miskolcon.

- Sok esetben könnyű elindítani a bírósági eljárást, mert hiányosak a szerződések – mondja a Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete miskolci irodájának munkatársa, Stoff László. – A fent említett esetben például az autószalonokban ülő kisasszonyok nem ügyeltek rá, hogy mindkét fél aláírja a kétlapos nyomtatványt, amelyek nagyjából egyformák, csak a bank neve más. Abban is megegyeznek, hogy bár svájci frankban történik az elszámolás, valójában ezek mégis forinthitelek. Nem egy olyan panaszos keres fel bennünket, aki 1,3 millió forint hitelt vett fel 5-6 évvel ezelőtt, és azóta jóllehet 2,4 milliót fizetett vissza, mégis, a futamidő leteltével azzal szembesül, hogy még 1,3 millió forint a követelés – vagy viszik az autót.

A szakértő ajánlata:

– Hiába jelennek meg a „behajtós csávók”, jogerős végzés nélkül ne adják át az autót, különösen, ha a forgalmi engedélyben tulajdonosként a saját nevük szerepel: előbb tájékozódjanak és keressék fel az Egyesület kihelyezett irodáját.

Jóllehet a megyéből mintegy 70 autóhiteles ügy előkészítésén is dolgoznak, 7 olyanról is be tud számolni, amelyet megnyertek. Ezekben az esetekben a bíróság túlfizetés miatt megítélte a felvett hitel és az utána járó kamat összegének, valamint  a már befizetett pénz különbözetének visszafizetését is.

Megtudtuk: az esetek között nem egyben már árverezás alatt volt az autó. Sőt előfordult az is, hogy minden szabályszerűnek tűnt, épp csak egyetlen vevő volt jelen, aki az 1, 7 millió taxárú autót 5 perc alatt pár százezer forintért vásárolta meg.

Szerettünk volna ilyen pernyertesekkel is beszélni, de úgy tudjuk: a bankok bár visszafizették a megítélt összeget, ennek feltételeként titoktartási kötelezettséget írattak alá a jogosultakkal.

2013. május 03.

 

Itt a segítség az autóhiteleseknek!

Az autóhitel-károsultak egy napilap közreműködésével találkoztak a „mentőangyalukkal”.

Dr. Helmeczy László vállalta, hogy bárkit képvisel, aki hozzáfordul autó-devizahiteles szerződésével kapcsolatban. Amint elmondta, a keddi megbeszélés sokak számára csalódás volt, mert mint megtudták, ha nincs költségmentességük szociális helyzetük miatt, a perben forgó milliós tartozás 6 százalékát illetékbélyegen be kell fizetniük, amikor benyújtják bírósági keresetüket. Ez pedig több százezer forintot jelenthet. Sokan azonban rossz anyagi helyzetük miatt jogosultak a költségmentességre, így velük könnyebb dolga lesz a jogásznak.

– Van egy alapvető különbség a lakás- és az autóhitel között, mégpedig az, hogy a lakások legalább tartják értéküket, némely esetben még nőhet is az áruk. Az autóhitelesek, akik egyébként nem kirándulásokra, hanem munkába járásra, árubeszerzésre, gyermekek, idősek szállítására vásároltak gépkocsit, elveszítik a gépjármű értékét, hiszen az a futamidő végére gyakorlatilag teljesen értéktelenné válik – folytatta a jogász, aki pertársaságot alapít majd, és úgy támadja a pénzintézeteket, vagy precedenspereket indít.

2013. május 02.

 

Új autólízing: megtakarítással csökkenthető a kamat

Az Erste Bank egy teljesen új gépjármű-finanszírozási konstrukcióval hozakodott elő a piacon, amelyben a kamat mértéke a konstrukcióhoz kapcsolódó megtakarítás nagyságától függ.

Az Erste Kombi Lízing egy sztenderd autófinanszírozási lízingszerződés és egy folyószámla összekapcsolásával létrejött kombinált termék. A konstrukció igénybevételével a finanszírozást felvevő ügyfél kamatfizetési kötelezettségét tudja mérsékelni a folyószámláján tartott egyenleg segítségével.

A konstrukció lényege, hogy a havi kamatszámításnál az Erste Bank csak a fennálló lízingtartozás és a folyószámlán tartott egyenleg különbözetére számol kamatot, így az akár nulla is lehet abban az esetben, ha a folyószámla átlagos havi egyenlege eléri az aktuálisan fennálló lízingtartozás teljes összegét, illetve ha a folyószámlára nem kap kamatot az ügyfél.

A termék azok számára előnyös, akik rendelkeznek a megvásárolni kívánt autó árával, de fontosnak tartják likviditásuk megőrzését vagy egyébként is folyószámlán tartják a pénzüket - mondta Báti Balázs az Erste Bank Lízing Kompetencia Központjának igazgatója.

2013. május 02.

Hírek

Egy válság sem tarthat örökkéPÉNZÜGY / ÁRUPIACOKEgy válság sem tarthat örökké2012. 4. 10. 10:04|Utolsó módosítás: 2012. 4. 10. 10:06|Pénzügy » Árupiacok

Az európai adósságválság körüli gondok enyhülésével érezhetően alább hagyott az aranyláz az utóbbi hetekben. A nemesfémeknél romló hangulatot egyfelől az USA gazdaságának javuló kilátásai, valamint a világgazdaság meghatározó erőtereiben minden pesszimista várakozással ellentétben elviselhető szinteken mozgó infláció okozza. Másfelől bizonytalanságot szül a fizikai aranykereslet aktuális visszaesése Indiában. A mostanság kevésbé fényesen ragyogó nemesfém jövőjét illetően pedig megoszlanak az elemzői vélekedések – tájékoztat a www.aranypiac.hu.
Nagy a befektetői elbizonytalanodás jelenleg az arany nemzetközi piacán. Míg egyes szakírók elhúzódó hullámvölggyel számolnak, mások újabb szárnyalást jövendölnek a sárga fém számára. Az elmúlt hat hétben 10 százalékot esett az értékes nemesfém árfolyama, igaz ezt megelőzően ennél valamivel többel meg éppen, hogy emelkedett. A húsvéti ünnepeket megelőző nagyhét végül közel 2 százalékos mínusszal 1.631 dolláron zárult az arany számára Londonban. Az ezüst 3 százalékot meghaladóan gyengült 31,27 dollárig.

Európai Központi Bank decemberben és februárban kiosztott bőséges pénzinjekciói valamint a Görögországnak juttatott sokadik mentőcsomag egyelőre megálljt parancsoltak az aranyár év eleji szárnyalásának. Ezen kívül az amerikai gazdaság élénkülésének első jelei is arról gondoskodnak, hogy a sokak által fedezeti céllal tartott arany veszítsen népszerűségéből. Az árfolyam csökkenésére ad okot az indiai ékszerkereskedők sztrájkja, akik az importvámok megemelése ellen tiltakoznak, valamint a spekulatív befektetők profitrealizálása, illetve mindezek együttes következményeként a megremegő „gyenge kezek” kihullása a piacról, ami csak ráerősít az aktuálisan csökkenő tendenciára. Ugyanakkor minduntalan megfigyelhető, ahogy az anticiklikus befektetési stratégiát követők élnek az árcsökkenés adta lehetőséggel, és belevásárolnak az árfolyamesésbe.

Miközben egyre több ágazati elemző vesz visszább az év eleji optimista prognózisából, más szakértők változatlanul derűlátóak az arany jövőjét illetően. A fundamentális kereslet, legalábbis ami Indiát illeti, egyesek szerint hamarosan visszatérhet a korábban megszokott kerékvágásba. Az ékszeripar három hetes munkabeszüntetése a napokban a végéhez ért, miután a delhi kormány a hajlandóság jelét mutatta az aranyra kirótt adóterhek újragondolásának. Mindazonáltal túlzottan vérmes reményekre nincs oka az ágazatnak, hiszen a 45 milliárd dolláros aranyimport a felelős az ország folyó fizetési mérleg hiányának négyötödéért, amelynek csökkentése eltökélt kormányzati szándék. Ugyanakkor a 2 százalékos többlet vámteher aligha fordít ki a sarkaiból egy évezredek óta az aranyra épülő befektetési kultúrát. Ennél a drágító hatásnál sokkal nagyobb mértékű volt az arany világpiaci áremelkedése az elmúlt években. És bár ez a drágulás mindig is eredményezett időleges visszaesést a szubkontinens arany iránti keresletében, tartós szemléletváltáshoz a befektetési mentalitásban mindez nem vezetett.

Az utóbbi négy év rendre visszatérő kérdése volt, hogy mi lesz az arannyal, ha a válságnak egyszer majd vége lesz. Nyilvánvaló, hogy egy válság sem tarthat örökké, minden depresszió egyszer a végéhez ér, és azután a gazdaság ismét növekedésbe kezd. Elterjedt vélemény, hogy a gazdaság élénkülése vagy legalább az abba vetett hit, rosszat jelent az arany számára. Hiszen az arany iránti befektetői kereslet egyik fő motorja a kamatokon elérhető alacsony hozam, ami akár még negatív reálkamatokat is eredményezhet. Egy erősödő gazdaságban viszont a kamatok már emelkednek. Egy másik meghatározó tényező volt az utóbbi években a bizonytalanság a jövőt illetően. Bizonytalanság volt az úr a világgazdaság, az euró jövője, az infláció alakulása, továbbá a részvény-, kötvény- és egyéb befektetési piacok tekintetében. A megrémült befektetők közül sokan pont emiatt menekültek a biztonsággal kecsegtető az aranyba.

A befektetői kereslet alakulásának egyik legnyilvánvalóbb indikátora az aranyra specializálódott tőzsdén kereskedett alapok betétállományának alakulása. A Bloomberg által figyelemmel követett arany ETF-ek stabilan tartják rekord közeli magas szintjüket, a befektetők tömeges kiszállásának e szerint egyáltalán nincs jele. Többek között erre hivatkoznak mindazok, akik mindössze megtorpanásnak gondolják az aranypiac elmúlt hetekben tanúsított gyengélkedését. Az arany ETF-ek további menetelése pedig nem is lehet kérdéses. A sárga nemesfém számára meghatározó súllyal bíró India és Kína is megnyitotta már kapuit ez előtt a viszonylag új befektetési forma előtt, amely gyerekcipőkben jár még ebben a két országban, de nem utolsó sorban a lakosság létszáma és a növekvő megtakarítások okán éppen ezért óriási növekedési potenciállal is rendelkezik.

Mit érdemes tudni a biztosítóváltásról?

A megfelelő biztosító kiválasztása nem könnyű feladat, mivel számtalan lehetőséget figyelembe kell vennünk, és ha nem vagyunk tájékozottak, bizony az is előfordulhat, hogy rosszul döntünk - ezért is fontos, hogy a biztosítóváltás ne maradjon az utolsó pillanatra, na meg azért is, mert különben az újévi kötelező biztosítás megkötésére már nem sok időnk marad.

A biztosítóváltás egyik alapfeltétele, hogy az ügyfélnek 30 nappal az év vége előtt jeleznie kell a biztosítója irányába, hogy meglévő szerződését fel szeretné bontani – vagyis ezt december 1-jéig teheti meg. Mindenféleképpen érdemes az ügyfeleknek ezzel a lehetőséggel tisztába lenniük, mert ha kicsúsznak a határidőből, akkor már nem lesz lehetőségük a biztosítóváltás elintézésére.

A felmondás történhet személyesen, levélben, illetve más, egyéb módon, és az is fontos, hogy az új biztosítás megkötésének határideje december 31.

Ha mindent sikerült elintézni, akkor január 1-től már az új biztosítónál fog az ügyfél a kötelező biztosítással rendelkezni.

További kérdései lennének? Állunk szolgálatára!

biztosítóváltás

 

Saját lakást szeretne? Ne álmodozzon tovább, valósítsa meg!

Eljött az ideje a lakásvásárlásnak, de nem tudja,melyik konstrukció érné meg hosszabb távon?

Vannak esetek, amikor nem érdemes hitelt felvenni. Ezek értékvesztő, vagy egyszeri dolgok, mint például utazás, és ami a legfontosabb, olyan dolgokra, amikről pontosan tudjuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak. Ez azért lehet nagy hiba, mert a hitellel járó kamatrészletek még jobban megdrágítják azt, amit eleve meg sem engedhettünk volna magunknak és ezzel is jelentősen ronthatjuk életszínvonalunkat.

Szerencsére az ingatlan egyik kategóriába se tartozik. Az ingatlan értékálló, állandó és stabil, a jövőnket alapozhatja meg. Manapság többféle lakásvásárlási hitel típus közül válogathatunk. Az egyik a standard piaci kamatozású hitel, melyet a MNB alapkamatához igazítanak. Van az államilag támogatott lakásvásárlási hitel, mely függ a szociális hátterünktől és a gyermekeink számától. Olyan lakásvásárlási hitel is van, melyhez befektetést vagy biztosítást is lehet kapcsolni, ezt hívják kombinált lakásvásárlási hitelnek.

Forduljon hozzánk bizalommal, hogy munkatársainkkal átbeszélve megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb hitelkonstrukciót!

lakásvásárlási hitel


 

 

Kérdezzen bátran! Gyorsan választ kap kérdéseire:

*Név:
*E-mail cím:
  Kérek egy másolatot
*Tárgy:
*Üzenet:
 
 

 

Autóhitel kalkulátor

Kötelező biztosítás 2012

Hitelügyintézés

Felkészült munkatársaink várják hívásukat, emailjüket. Keressék Őket bátran bármilyen hitelügyintézéssel kapcsolatos kérdéssel, kéréssel!

ON-LINE hiteligénylés

Csak ki kell töltenie a hiteligénylő lapot és máris megkezdődik a hiteligénylés!

Partnereink:

Merkantilbank